පිටියෙන් සමුගත්ත ඩිල්ෂාන් වැලිකඩ හිරේට

1

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටිය තමන්ගේ නමින් පහරක් තියෙන එකම ක්‍රීඩකයා තමා තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් කියන්නේ.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත්ත ඩිල්ෂාන් ගෙදරට වෙලා නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්නවට අමතරව විවිධ දේවල්වලට සහභාගී වෙනවා.

ඩිල්ෂාන් ළඟදී දවසක වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගිහින් තියෙනවා. ඒ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තිබ්බ වොලී බෝල් මැච් එකක් බලන්න. ඉතින් ඩිලී ඒ ගැන සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ දාලා තිබුණේ “සිරකරුවොත් මනුෂ්‍යයෝය” කියා.1

Related posts

Leave a Comment